Reinoud’s ͢Blog

De persoonlijke blog van Reinoud Kaasschieter | The personal blog of Reinoud Kaasschieter

Entries list

Thursday, November 9 2023

Begin nu met duurzame data-architecturen! | Get started with sustainable data architectures!

Een hangbrug in een bosCapgemini heeft zichzelf verplicht om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. We streven ernaar om in 2040 een netto-nul bedrijf te zijn. Ook willen we onze klanten helpen om voor 2030 10 miljoen tCO₂e te besparen. Hierom moeten we rekening houden met de CO₂-impact van IT. Vandaag de dag is ICT verantwoordelijk voor ≈3% van de wereldwijde CO₂-uitstoot.¹ Datacentra zijn verantwoordelijk voor 2% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide als je alle apparaten meetelt die gebruik maken van dataopslag.² Interne dataopslag wordt niet eens meegeteld.

Continue reading

Tuesday, October 31 2023

Heldere ethiek voor heldere beslissingen

This text is only in Dutch.

Wanneer moeten we Artificiële Intelligentie in het onderwijs absoluut niet gebruiken?

GCC Classroom PixArtificiële intelligentie wordt steeds meer toegepast, ook in het onderwijs. Maar aan het gebruik ervan kleven ethische bezwaren, zeker wanneer AI wordt gebruikt voor beoordelingen en voorspellingen. We moeten daarom voorzichtig zijn om AI te gebruiken wanneer we niet weten hoe een beoordeling of voorspelling tot stand is gekomen. Want niet alleen discriminatie ligt op de loer.

Continue reading

Friday, June 9 2023

Design ChatGPT with Passion, Purpose, and Values

Deze tekst is alleen in het Engels.

Rotterdamse politie op scooterThe rise of ChatGPT has surprised many people, even AI experts. Not only the bewildering capabilities of the chat program itself but also the massive adaptation by the general public in a very short time. Never has an IT innovation taken off so rapidly. But it seems that this kind of technology adaptation has some serious ethical consequences. How do we deal with them?

Continue reading

Friday, March 24 2023

ChatGPT: feit, fictie en de waarheid | ChatGPT: facts, fiction and truth

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen veel artikelen in kranten en nieuwsitems op televisie over ChatGPT. Omdat ChatGPT schijnbaar een antwoord op alle vragen weet, rijst de vraag of we dit soort technologie wel willen gebruiken. Of dat het onontkoombaar is. Dit artikel probeert na te gaan wat de ethische implicaties van ChatGPT zijn. En vooral wat het betekent voor ons begrip van feit, fictie en waarheid.

Continue reading

Tuesday, November 1 2022

Slanke Engelse wissel van Märklin | Slim double slip from Märklin

Marklin 24720Eindelijk is hij er: de slanke Engelse wissel voor Märklin C-rails, artikelnummer 24720. Door deze wissel kan je realistische stationsemplacementen bouwen. Vooral met lange rijtuigen zien wisselstraten met de 12,1° wissels er zo veel beter uit. Je moet er wel de ruimte voor hebben. Alleen vind ik de adviesprijs van €99,99 wel erg aan de hoge kant.

It’s finally here: the slim double-slip switch for MärklinC-tracks, article number 24720. This switch allows you to build realistic station yards. Especially with long carriages, switch ladders with the 12.1° turnouts look so much better. You have to have the space for it. However, I find the suggested retail price of €99.99 a bit on the high side.

Foto | Photo: © Märklin GmbH.

Thursday, September 29 2022

Bias is een blijvertje

This text is only in Dutch.

De mens en de macrokosmosDe discussies rondom de ethiek van Artificiële Intelligentie (AI) richten zich de laatste tijd vooral op twee onderwerpen: bias en privacy. Bias zijn vooroordelen die ontstaan in datasystemen. Wanneer deze vooroordelen zich richten tegen bepaalde bevolkingsgroepen, ligt discriminatie op de loer. Daarom wordt veel aandacht en tijd besteed om bias in data te voorkomen. Maar wat moet je doen wanneer dat niet gaat lukken?

Continue reading

Wednesday, August 24 2022

Nieuwe baanontwerpen | New model railway design

Neerwaartse spiraal

Gisteren heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuw ontwerp met een ondergronds opstelstation. Ik wilde nagaan of een ondergronds opstelterrein ook mogelijk is bij kleine modelbanen. Door gebruik te maken van kant-en-klare klimspiralen denk ik dat dit ontwerp toch gemakkelijk te bouwen is.

Ook heb ik een kleinere versie van de Camee-modelbaan toegevoegd.

Yesterday I published a new page of my site “The Design of Small Model Railways”. With a new design with an underground fiddle yard. I wanted to investigate if an underground staging yard can be used for small model railways. By using ready-made helixes I think this design is easy to build.

I also added a smaller version of the Cameo layout.

Sunday, July 17 2022

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

Faller Ontwerp 1

Vandaag heb ik een nieuwe pagina van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met een nieuwe ontwerp gebaseerd op een baanontwerp uit de oude Faller-brochure «Baanontwerpen 840». Ik ben op de klassiek tour gegaan en gekeken hoe je ontwerp uit de jaren 70 kan herontwerpen tot een gemoderniseerd ontwerp. Nu op basis van Märklin C-rails.

Today I’ve published a new page on my site “Small layout design”. With a new design based on a track plan from the old Faller brochure «Track Layout Plans 840». I made a rather old-fashioned redesign a track plan from the 70s into a modernised design. Now based on Märklin C-track.

Tuesday, June 28 2022

Algoritmes, artificial intelligence en ethiek - Een atechnische inleiding

This text is only in Dutch.

Clasped handsDe laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media dat algoritmes een bedreiging (en een kans) vormen. Maar wat is eigenlijk een algoritme en waarvoor worden zij gebruikt? En waarom zorgen juist slimme algoritmes voor problemen? In deze inleiding wordt beschreven wat algoritmes zijn, wat artificial intelligence is en welke ethische uitdagingen deze algoritmes hebben.

Continue reading

Thursday, March 24 2022

Niet zo slimme AI is best wel nuttig | Not so smart AI can be quite useful

Sketchy figurine saying: I'm smart, I thinkIn oktober 2021 werd de voltooiing van de onvoltooide symfonie nr.10 van Beethoven uitgevoerd. Deze keer was het muziekstuk niet afgemaakt door een componist, maar door een AI-programma. Ondanks het feit dat de makers er hoog van opgaven dat computers eindelijk creatief zijn, bleek het resultaat nogal mager. «Bloedeloos, saai, majesteitsschennis» recenseerde Trouw.

Continue reading

Thursday, February 24 2022

Inclusieve Artificial Intelligence

This text is only in Dutch.

 Computer display in flat styleErdinç Saçan schreef voor de Fontys Hogescholen een boek over «Inclusieve Artificial Intelligence».

Dit boek is een poging om aan de hand van interviews met experts uit het veld te kijken hoe AI op de juiste, onbevooroordeelde (neutrale) manier kan worden ingezet. Daarom legde Erdinç de experts twee vragen voor:

  • Kunnen we algoritmen inzetten voor het algemene belang, om zo discriminatie en ongelijkheid te bestrijden?
  • Algoritmes nemen steeds meer beslissingen voor ons. Hoe zorgen we ervoor dat dit op een inclusieve manier gebeurt?

Continue reading

Monday, November 1 2021

Ethiek van KI is eigenlijk ethiek van automatisering

This text is only in Dutch.

Ook een automatiseringsproject moet ethisch kloppen.

KompasIn een artikel uit 2017 stelt Tom Rikert dat Kunstmatige Intelligentie (KI) echt loont wanneer het wordt gebruikt om processen vergaand te automatiseren. KI die menselijke denkprocessen wil imiteren, is academisch gezien interessant, maar levert voor bedrijven nog niet veel op. Beter eenvoudige KI die de productiviteit vergroot dan ingewikkelde intelligentie die maar sporadisch gebruikt kan worden.

Continue reading

Thursday, September 23 2021

The application of ethics

Deze tekst is alleen in het Engels.

“Building software applications with ethical requirements and guidelines – next to the functional and non-functional requirements – creates better and more relevant applications for consumers, users, and society.”

Person riding on a monowheelConsumers and users of software applications expect those same applications to behave ethically – even being capable of fostering ethical behavior in companies and society.

A significant number of people expect organizations, like businesses and government bodies, to use algorithms that are ethical, meaning that they are transparent, fair and non-discriminatory. So how can we embed the ethical discussions around applications into our organizations?

Continue reading

Wednesday, July 21 2021

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

This text is only in Dutch.

Clasped handsMet de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

Continue reading

Saturday, July 3 2021

Nieuwe model­spoorbaan­ontwerpen | New model railway designs

BR628 in Sigmaringen, DuitslandVandaag heb ik een nieuwe versie van mijn site “Ontwerp van kleine model­spoor­banen” gepubliceerd. Met twee nieuwe ontwerpen. Ik ben op de Amerikaanse tour gegaan en gekeken hoe je treinplaat met een ovaal kan uitbreiden met een kopstation. Allemaal op basis van Märklin C-rails. Verder heb ik een ouder ontwerp van Iain Rice opnieuw getekend, ook met Märklin C-rails.

Today I’ve published a new version of my site “Small layout design”. With two new designs. I went American and investigates how you can extend a baseboard with an oval track with a terminus station. All based on Märklin C-track. And I’ve redrawn an older plan from Iain Rice, also with Märklin C-track.